Časté dotazy | ASMO Solutions
Práce v Německu pro profesionály!
     

Časté dotazy

FAQ

Ne. Registrace uchazečů o zaměstnání je bezplatná. Životopis uchazeče je uložen v naší databázi a není používán k jiným účelům než k náboru.

Pokud vás zaměstná dobrá personální agentura, můžete si být jisti, že dostanete vše, na co máte nárok. Dobrá agentura se musí o pracovníka starat, protože jí záleží na tom, aby s ní pracovník pracoval dlouho a byl spokojený. Věnuje mu proto péči. Společnost ASMO Solutions navíc nabízí program ochranného deštníku, který našim pracovníkům zaručuje kompletní péči a pořádek v jejich dokumentech. Vyhledání a zprostředkování práce vás nic nestojí, neplatíte žádné náklady.

Ano. Pokud si nepřejete, aby váš životopis zůstal v databázi ASMO Solutons, jednoduše nám dáte vědět. Svůj souhlas s kontaktováním můžete také kdykoli odvolat.

Ne, neúčtujeme si žádné poplatky za vyhledání a zaměstnání uchazeče. Jakékoli účtování poplatků je nezákonné.

K uzavření smlouvy s naší agenturou budete potřebovat: průkaz totožnosti (RČ, číslo občanského průkazu), fotografii řidičského průkazu a číslo bankovního účtu, na který vám bude vyplácena mzda.

Čekací doba závisí mimo jiné na aktuální nabídce volných pracovních míst, kvalifikaci uchazečů a jejich dostupnosti pro zaměstnání.

Ne, pracovník není povinen přijmout každou pracovní nabídku. Předložené nabídky práce jsou návrhy zaměstnání, rozhodnutí je vždy na pracovníkovi.

Ano, zaměstnanec i zaměstnavatel mají právo ukončit pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou. V takovém případě výpovědní lhůta činí:

  • 3 dny, pokud byla smlouva uzavřena na dobu nepřesahující 2 týdny,
  • 2 týdny, pokud byla smlouva uzavřena na dobu delší než 2 týdny.

Ano, při stanovení výše důchodu se bere v úvahu celá doba zaměstnání v charakteru pracovníka ASMO Solutions a započítává se do odpracované doby.

Ano, protože společnost ASMO Solutions je jako zaměstnavatel povinna odvádět příspěvky na sociální zabezpečení a splnit všechny požadované formality v tomto rozsahu.

Ano, po podpisu smlouvy s personální agenturou musí každá osoba do 7 kalendářních dnů informovat příslušný úřad práce. Osoba zaměstnaná na základě pracovní smlouvy na dobu určitou nebo občanskoprávní smlouvy ztrácí status nezaměstnaného.

Výdělky řidičů C+E jsou vysoké a zůstávají takové již řadu let. Není divu, protože práce řidiče není snadná. Jedním z nejatraktivnějších pracovních trhů pro řidiče nákladních automobilů je již řadu let Německo. Právě zde pracují řidiči nejraději. Jakou mzdu můžete očekávat, když nastoupíte do zaměstnání v Německu?

Jako v každé profesi i v případě řidičů nákladních automobilů závisí mzda na několika faktorech, např. na praxi, kvalifikaci, jazykových znalostech, zaměstnavateli, aktuální situaci na trhu a systému práce.

Výdělek řidiče C+E v Německu se obvykle pohybuje od 1 900 do 3 000 eur na ruku. Samozřejmě existují případy, kdy řidič vydělá víc.

Proč takové rozdíly? Jak jsme psali výše, řidič C+E je profese, ve které hrají hlavní roli zkušenosti a kvalifikace, ale nejen ty. Je důležité si nabídky dobře prohlédnout, protože často nabídky s nižším platem zahrnují místo toho ubytování zdarma. Mzda závisí také na pracovní době a systému (volné víkendy, systém 2/1, 3/1).

Kromě mzdy věnujte pozornost podmínkám, bezpečnosti a stabilitě zaměstnání a také odváděným příspěvkům na důchodové pojištění.

Řidič C+E Německo – podívejte se na aktuální volná místa zde.

Německé podniky již mnoho let dávají přednost spolupráci s personální agenturou. Hledání zaměstnanců na vlastní pěst je časově náročné a v případě německých a německy nemluvících zaměstnanců obtížné. Kromě toho za formality spojené s pracovním procesem, pojištěním a příspěvky na důchodové pojištění odpovídá agentura. Pro německé zaměstnavatele je často nejlepší volbou spolupráce s personální agenturou. Právě proto agentury zveřejňují nejvíce nabídek práce pro řidiče v Německu.

Pomineme-li situaci na trhu, je třeba vědět, že práce v agentuře znamená pro pracovníka také výhody.

Řidič C+E Německo – podívejte se na aktuální volná místa zde