Řidič – nedoceněná profese | ASMO Solutions
Práce v Německu pro profesionály!
     

Řidič – nedoceněná profese

Řidič – nedoceněná profese

21.12.2021

Koordinátoři z ASMO Solutions jsou v neustálém kontaktu s řidiči C+E pracujícími v Německu. Dokonale znají jejich každodenní realitu a podílejí se na řešení obtížných situací. Aby mohli své úkoly plnit ještě lépe, provedla společnost ASMO Solutions průzkum, v němž se řidičů ptala na jejich spokojenost s prací.

Mnoho účastníků průzkumu uvedlo jako faktory ovlivňující nespokojenost s prací nedostatečné ocenění řidičů a špatné veřejné mínění o této profesi. Rozhodli jsme se na tento problém podívat, pokusit se zjistit příčiny této situace a odpovědět na otázku: Co lze udělat pro změnu všeobecně opakovaných stereotypů?

Nedostatek znalostí o práci řidiče C+E

Lidé, kteří nikdy nepracovali v této profesi, vědí jen málo o předpisech, které musí řidič dodržovat. Protože tyto osoby neznají podmínky a specifika této práce, snadno a ochotně opakují zažité stereotypy o řidičích, kteří nerespektují předpisy a ohrožují silnice těžkými nákladními vozidly. Statistiky přitom potvrzují, že řidiči nákladních automobilů jezdí bezpečněji a účastní se mnohem méně dopravních nehod nebo kolizí než řidiči osobních automobilů.

Důležitým faktorem, který posiluje negativní obraz profesionálních řidičů, jsou informace z médií. Nejčastěji se dozvídáme zprávy o nebezpečných nehodách, dopravních zácpách nebo špatném stavu silnic. Taková sdělení ovlivňují nesprávné vnímání této obtížné profese. Řidiči jsou nazýváni „překážkami na silnici“ a obviňováni z příliš riskantní a bezohledné jízdy. Málokdy se objeví informace, které by ukazovaly odvětví TSL a řidiče v jiném světle. Je to proto, že v dnešním světě přitahují špatné zprávy větší pozornost diváků a uživatelů internetu než ty dobré.

Řidiči osobních automobilů považují nákladní vozidla na našich silnicích za vetřelce. Zapomínají, že bez silniční přepravy by se ekonomika mohla zastavit: potraviny by se nedostaly do obchodů, léky do lékáren, materiál pro průmysl do továren. Řidiči mají velkou odpovědnost za včasné doručení zboží, za bezpečnost nákladu, ale také za bezpečnost svou a ostatních účastníků silničního provozu. Stojí za to udělat vše pro to, aby se tato profese těšila respektu a důvěře veřejnosti.

Jak zlepšit pověst profese řidiče C+E?

Nejúčinnějším způsobem, jak změnit špatné vnímání profese řidiče, je vzdělávání. Naštěstí máme stále více nástrojů, jak oslovit široké publikum a prezentovat pravdivý obraz této náročné profese. Řidiči stále častěji sdílejí zákulisí své práce na sociálních sítích, ukazují své dovednosti a neuvěřitelné reflexy, vzbuzují důvěru a patřičný obdiv. Na internetu se objevují videa, fotografie a popisy každodenního života na cestách. Materiály, které řidiči zveřejňují, boří zažité stereotypy a vzbuzují zájem o tuto profesi. .

Řidiči nákladních automobilů jsou pro naši ekonomiku velmi důležití, proto nesmíme zapomínat na vzdělávání lidí, kteří se pro svou kariéru teprve rozhodují. Stojí za to využít skutečnosti, že povolání řidiče vzbuzuje obdiv u dětí, které od útlého věku vzdychají při pohledu na popelářský vůz, míchačku na beton, sklápěčku nebo pověstný TIR. Skvělá auta a řidiči, kteří je umí řídit, jsou v očích malých dětí jako „superhrdinové“. Šíření povědomí o této náročné, ale potřebné a zajímavé profesi mezi dětmi zajistí, že v budoucnu nebude nouze o lidi, kteří se budou starat o přepravu. K tomu lze využít setkání ve školkách a školách, na kterých se děti seznámí se zajímavými profesemi rodičů.

Hledáte práci řidiče pro skupiny C + E? Podívejte se na naše nabídky